A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

General Freight

Generalni teret je jedan od najčešćih vrsta tereta koji se šalje širom sveta. Definiše se kao svaki teret koji ne spada…

General Goods

Opšta roba se sastoji od raznih predmeta za opštu upotrebu, kao što su: obuća, odeća, posteljina, elektronika i nameštaj, uglavnom nekvarljiva…

General Liability

Osiguranje od bruto komercijalne opšte odgovornosti (CGL) je vrsta polise koja obezbeđuje pokriće preduzeću za telesne povrede, lične povrede i imovinsku štetu…

GPS

GPS- Globalni pozicioni sistem.

Grace Period

Gratis period. Najčešće se koristi u situacijama kada treba da se naplate dodatne naplate. Primer, detention se naplaćuje nakon 3 sata…