A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

H- Endorsement

Dozvola za transport opasnih materijala. Dozvoljava vozačima da prevoze opasne materije u određenim količinama, kako je definisano saveznim propisima. Primenljivo…