A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

H- Endorsement

Dozvola za transport opasnih materijala. Dozvoljava vozačima da prevoze opasne materije u određenim količinama, kako je definisano saveznim propisima. Primenljivo…

Hazmat

„Opasne materije“—supstance u količinama ili oblicima koji mogu predstavljati razuman rizik po zdravlje, imovinu ili životnu sredinu. HAZMAT uključuju supstance kao što…

High value loads

Proizvodi visoke vrednosti (HVL) obično uključuju proizvode elektronike, zdravstvenih proizvoda, vrhunske odeće ili druge luksuzne robe. Kao pravilo, teret kamiona u vrednosti…

Hot Shot

Hot shot kamionski transport uključuje prevoženje manjih, vremenski osetljivih LTL tereta (manje od tereta kamiona) u određenom vremenskom okviru i obično do…

Hours of Service (HOS)

„Radno vreme“ se odnosi na maksimalno vreme koje je vozačima dozvoljeno da budu na dužnosti, uključujući vreme vožnje, i navodi broj…