A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
If In Is

IFTA

Međunarodni sporazum o porezu na gorivo (IFTA) je aranžman između američkih država i kanadskih provincija. Porezi se plaćaju na motorna goriva, a…

Interchange

Ugovor o razmeni prikolica je pismeni ugovor koji sklapaju dve kompanije za transport. Ovi sporazumi uređuju pošiljku prikolice od jednog prevoznika…

Intermodal

Intermodalni transport se odnosi na premeštanje tereta sa dva ili više načina transporta. Utovarom tereta u intermodalne kontejnere, pošiljke se mogu neometano…

Issue

Problem. We have an issue at the pickup