A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Layover

Dodatna naknada koja se javlja u situaciji kada vozač mora da ostane na utovaru-istovaru preko noći.

Lift Gate / Lift Gate Service

Usluga Liftgate je dodatna usluga koju pružaju prevoznici prilikom preuzimanja ili isporuke tereta. Uključuje korišćenje hidrauličnog lifta koji se naziva podizna vrata…

Line Haul

Linijska logistika se odnosi na kretanje tereta ili robe kroz različite vidove transporta kopnenim, vazdušnim, vodenim putem, između udaljenih gradova, luka ili…

Load Bars

Teretne šipke, već godinama koriste vozači kamiona da bezbedno obezbede svoje terete i spreče pomeranje tereta.