A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Macropoint

MacroPoint omogućava brokeru da pregleda, analizira, predvidi i saopšti status bilo koje pošiljke u realnom vremenu, dramatično poboljšavajući njihovu sposobnost da upravljaju…