A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pre Cooling

Prethodno hlađenje. Proizvodi koji su osetljivi na fluktuacije temperature ili proizvodi koji dožive šok mogu se oštetiti. Prethodno hlađenje prikolice osigurava…

Pre Trip Inspection (PTI)

Inspekciju pre putovanja, što je temeljna inspekcija koja se sprovodi na vozilu pre nego što krene na putovanje. Svrha PTI…

PrePass

PrePass je naj sveobuhvatni, široko korišćen sistem zaobilaznice vaga u Severnoj Americi.

Proof of Coverage

Dokaz o pokriću je dokument u kojem se navodi da tansportna kompanija ima važeće osiguranje kod osiguravajućeg društva.

Protective Service

Zahtev za usluge “zaštiti od zamrzavanja” naneće dodatni naplatu po isporuci. Ovo će se kretati na hladnjači sa temperaturna postavka…