A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Random Drug Test

Nasumično testiranje na drogu. Testovi se obično koriste za pet kategorija droga: amfetamini,kokain, marihuana, opijati, i fenciklidin (PCP).

Rate Confirmation (RC)

Pismena potvrda o transportu između broker-a i transportne kompanije. Postaje punovažna onog momenta kada se potpiše od strane transportne kompanije…

Recap

Rekapitulacija je pregled svih radnih sati koji su odrađeni u poslednjih 7 ili 8 dana u zavisnosti od podešavanja ciklusa…

Receipt

Račun. U slučaju da trebamo da platimo Lumper fee, obavezno je da priložimo račun, kako bi broker mogao da nam…

Recruiter

Regruter. Regruter pronalazi kvalifikovane vozače za otvareno radno mesto i radi na ispunjavanju zahteva i poslodavca i zaposlenog tokom celog…

Redelivery

Redelivery je jedna od najskupljih naknada koje se javljaju. Dešava se u slučaju kada prevoznik ne može da izvrši dostavu…