A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Random Drug Test

Nasumično testiranje na drogu. Testovi se obično koriste za pet kategorija droga: amfetamini,kokain, marihuana, opijati, i fenciklidin (PCP).

Rate Confirmation (RC)

Pismena potvrda o transportu između broker-a i transportne kompanije. Postaje punovažna onog momenta kada se potpiše od strane transportne kompanije…