A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Roadside Assistance

Pomoć na putu, takođe poznata kao pokrivanje kvara, je usluga koja pomaže vozačima čija su vozila pretrpela mehanički kvar koji…

Roll Up Door

Prikolice sa rolo vratima imaju posebno napravljen okvir, koji omogućava ovim vratima da u suštini klize gore i dole. To…

Round Trip

Povratno putovanje. Javlja se u situaciji kada vozač pokupi robu, isporuči je na adresu i sa adrese isporuke pokupi novu…

Routing Number

Broj za rutiranje se takođe naziva ABA/ACH broj. To je devetocifreni broj banke koji identifikuje lokaciju banke i informacije o…