A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

S Endorsement

Dozvola koja omogućava vozačima da upravljaju školskim autobusom dizajniranim da prevozi učenike do i iz škole ili školskih aktivnosti.

Same Day

Isti dan. Kao i straight thru, odnosni se na direktne pošiljke koje se utovaraju i istovaraju isti dan.

SCAC (code)

Standardni alfa kod prevoznika je privatno kontrolisan američki kod koji se koristi za identifikaciju brodova koji koriste uobičajene prevoznike. Obično…

Scale Ticket

Kartica za vagu je papirna potvrda o prijemu od objekta koji je izmerio kamion. Karta težine papira se koristi za…

Seal

Pečat. Kako bi se osigurali da transportne kompanije neće stavljati dodatnu robu, na mestu utovara zapečate vrata prikolice i na…

Secure

Osigurati. Driver needs to secure the load.