A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SCAC (code)

Standardni alfa kod prevoznika je privatno kontrolisan američki kod koji se koristi za identifikaciju brodova koji koriste uobičajene prevoznike. Obično…

Scale Ticket

Kartica za vagu je papirna potvrda o prijemu od objekta koji je izmerio kamion. Karta težine papira se koristi za…