A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tailgate

Podrazumeva pomoć vozača prilikom istovaranja robe. Vozač mora da prenese robu do vrata prikolice kako bi se ona mogla istovariti.

Tank Truck

Kamion cisterna. Kamion cisterna, kamion za gas, kamion za gorivo ili i cisterna je motorno vozilo dizajnirano da prevozi tečnosti…

Tanker Endorsement

Potvrda cisterne, takođe poznata kao N potvrda, je vrsta sertifikata koja se koristi u kombinaciji sa CDL-om vozača. To znači…

Tanker Truck

Kamion cisterna, kamion za gorivo, je motorno vozilo dizajnirano da prevozi tečnosti ili gasove na putevima. Najveća takva vozila su…

Tarps

Cerade. Štite teret od vremenskih oštećenja i opšteg habanja koje putovanje autoputem može da izazove. Cerade su vodootporne i često…