A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Truck Stop

Objekat posebno za vozače kamiona koji je obično pored autoputa i koji uključuje restoran, pumpe za gorivo i garažu.