A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

W9

Obrazac W-9 u sistemu poreza na dohodak Sjedinjenih Država koristi treća strana koja mora da podnese prijavu sa informacijama Poreskoj…

Waybill

Tovarni list je dokument koji izdaje prevoznik koji daje detalje i uputstva u vezi sa otpremom pošiljke tereta. Obično će…

Weight Station

Stanica za merenje je kontrolna tačka duž autoputa za inspekciju težine vozila i kriterijuma usklađenosti sa sigurnošću. Obično su kamioni…

West

Zapad. Region u Americi poznat po bogatom snabdevanju mineralnim resursima kao što su nafta, ugalj, olovo, srebro, zlato i bakar. Takođe…

Wetline Kit

Vlažni kompleti (takođe poznati kao kompleti za mokre linije) se instaliraju na kamione za rukovanje kiper prikolicama, niskim prikolicama, prikolicama…

Wide Load

Širok teret je pošiljka koja premašuje državno ograničenje za dužinu, visinu, širinu i težinu međudržavnih pošiljki. Ako je vaš teret…

Winches

Vitlo je mehanički uređaj koji se koristi za uvlačenje ili ispuštanje ili na drugi način podešavanje napetosti užeta ili žičane…