Protective Service

Zahtev za usluge “zaštiti od zamrzavanja” naneće dodatni naplatu po isporuci. Ovo će se kretati na hladnjači sa temperaturna postavka od 50-60 stepeni Farenhajta. U suštini, deluje kao grejač umesto hladnjače. Zauzvrat, ovo će potrošiti znatno više goriva i rezultira većom stopom u poređenju sa suvim kombijem.