A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quick Pay

Brza isplata. U situaciji kada transportne kompanije ne koriste usluge faktoringa, jedan od načina isplate je quick pay.