Receipt

Račun. U slučaju da trebamo da platimo Lumper fee, obavezno je da priložimo račun, kako bi broker mogao da nam refundira.