Reefer

U transportu, „hladnjača“ je prikolica hladnjača koja se pričvršćuje za kamion kako bi se prevozila kvarljiva i druga roba osetljiva na temperaturu. Pored toga što ima mogućnost da hladi robu, sa hladnjačom transportujemo robu kojoj je potrebno i održavanje sobne kao i iznad sobne temperature. Sa reeferima, najčešće prevozimo hranu, biljke, kozmetiku, lekove…

reefer