Reference Number

Referentni broj. Uglavnom se nalazi na Rate Confirmation i potreban je vozaču kako bi mogao da pokupi robu.