Reload

Pretovar. Predstavlja situaciju kada vozač na mestu istovara biva natovaren novim teretom.