A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RMIS (Risk Management Information System)

RMIS pojednostavljuje proces upravljanja štetama tako što obezbeđuje jedan izvor podataka za evidentiranje, praćenje i analizu svih potraživanja u osiguranju. Pomaže u brzom prijavljivanju incidenata, olakšava komunikaciju sa osiguravačima i ubrzava proces namirenja šteta. Upravljanje politikama i obnovama.