A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Roadside Assistance

Pomoć na putu, takođe poznata kao pokrivanje kvara, je usluga koja pomaže vozačima čija su vozila pretrpela mehanički kvar koji vozač ili ne može da reši ili ih je sprečio da razumno ili efikasno prevezu vozilo do radionice za popravku.