A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Round Trip

Povratno putovanje. Javlja se u situaciji kada vozač pokupi robu, isporuči je na adresu i sa adrese isporuke pokupi novu robu koju vraća na prvobitno mesto utovara. A-B-B-A