A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Routing Number

Broj za rutiranje se takođe naziva ABA/ACH broj. To je devetocifreni broj banke koji identifikuje lokaciju banke i informacije o tranzitu. Broj rutiranja je odštampan u donjem levom uglu svakog čeka.

void check