A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Same Day

Isti dan. Kao i straight thru, odnosni se na direktne pošiljke koje se utovaraju i istovaraju isti dan.