A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SCAC (code)

Standardni alfa kod prevoznika je privatno kontrolisan američki kod koji se koristi za identifikaciju brodova koji koriste uobičajene prevoznike. Obično ima dva do četiri slova. Nacionalna asocijacija za motorni saobraćaj razvila je SCAC kod 1960-ih da bi pomogla kompanijama za drumski transport da kompjuterizuju podatke i zapise.