A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Shift

Smena. Vozač u roku od 24 sata ima pravo da bude u smeni 14 sati.