A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Skids

Skid je još jedan izraz za paletu sa jednom palubom, što znači da ima gornju palubu, ali ne i donju palubu. Primeri klizača uključuju plastične palete koje se postavljaju, koje imaju gornje palube za postavljanje robe i donje strane koje su oblikovane tako da se mogu složiti.