A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sleeper

Kabina za spavanje ili spavaća kabina je odeljak pričvršćen iza kabine kamiona koji se koristi za odmor ili spavanje. Koriste ga OTR vozači.