A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Specialized loads

Specijalizovani transport tereta je vrsta usluge transporta tereta koja zahteva dodatnu pažnju. Ovo uključuje opasan materijal, preveliki teret, žive životinje i drugu osetljivu ili lomljivu robu.