A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Spot market

Trenutni market. Spot stopa u transportu, koja se ponekad naziva i spot kvota, je jednokratna naknada koju pošiljalac plaća da bi premestio teret (ili pošiljku) po trenutnim cenama na tržištu prevoza. Spot cene su oblik kratkoročnih, transakcionih cena prevoza koji odražavaju ravnotežu ponude prevoznika i potražnje pošiljaoca u realnom vremenu na tržištu.