A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

T Endorsement

Dozvola koja omogućava vozačima da upravljaju kombinacijom traktor- prikolica sa dve ili tri prikolice.