D L R T

Detention

Dodatna naknada koja se javlja u slučaju kada se vozač zadrži na utovaru/istovaru duže od predviđenog vremena. U većini slučajeva možemo da…

Driver Assist/ Driver Load/Unload

Driver Assis- Vozačeva pomoć na utovaru Neki distributivni centri zahtevaju od vozača kamiona da pomogne pri utovaru/istovaru robe i vrlo često su…

Layover

Dodatna naknada koja se javlja u situaciji kada vozač mora da ostane na utovaru-istovaru preko noći.

Lumper fee

Lumper fee je dodatna naknada koja se javlja u slučaju kada je potrebna dodatna radna snaga kako bi vozaču utovarili/istovarili robu.…

Redelivery

Redelivery je jedna od najskupljih naknada koje se javljaju. Dešava se u slučaju kada prevoznik ne može da izvrši dostavu…