A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

UCR- Unified Carrier Registration System

Postupak koji obavezuje pojedince ili kompanije koji vrše poslove komercijalnog transporta u USA da utvrde svoj biznis sa državom u kojoj su registrovani i da plaćaju godišnje/annual takse/fee vezan za veličinu svoje flote.