A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

W9

Obrazac W-9 u sistemu poreza na dohodak Sjedinjenih Država koristi treća strana koja mora da podnese prijavu sa informacijama Poreskoj službi. Zahteva ime, adresu i identifikacione podatke poreskog obveznika.