A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Waybill

Tovarni list je dokument koji izdaje prevoznik koji daje detalje i uputstva u vezi sa otpremom pošiljke tereta. Obično će prikazati imena pošiljaoca i primaoca, tačku porekla pošiljke, njeno odredište i rutu.