A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Weight Station

Stanica za merenje je kontrolna tačka duž autoputa za inspekciju težine vozila i kriterijuma usklađenosti sa sigurnošću. Obično su kamioni i komercijalna vozila predmet pregleda.