A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Work in

Predstavlja situaciju kada vozač zakasni na zakazan termin za utovar-istovar, pa ga utovare-istovare kasnije (kada se neko još ne pojavi na zakazan termin ili kada završe sve što imaju tog dana).