A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yard Spotter

U industriji transporta, posmatrač radi u dvorištu, pomažući pri utovaru i istovaru tereta, premeštanju prikolica u i iz utovarnih mesta i osiguravajući da dvorište ostane bez prikolica, što pomaže da se olakša protok saobraćaja.